Trang chủ » Tài liệu 3dsmax

Frame Buffer Settings với 3dsmax

Frame Buffer Settings với 3dsmaxĐánh giá bài viết Thanh công cụ VFB mình sẽ hướng dẫn cài đặt thông số cho Frame Buffer Settings   Danh sách thả xuống này cho phép truy cập vào các phần tử render cho cảnh. Thành phần render render được hiển thị trong VFB. Theo mặc định, màu RGB và các phần tử render Alpha có sẵn. Bất kỳ yếu […]