logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » series php hướng dẫn làm web bán hàng » Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 5
5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 5

5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 5

Phần 5 include_file ( “cumchucnang / bien / bien.php”); Khai báo biến dữ liệu cần thiết vì mình không quay been Video be các bạn chịu khó đọc chú thích nhé có gì do not know hãy tham gia nhóm dohoalaptrinh nhé

Tạo 1 forder is cumchucnang horizontal hàng with the index.php trong forder quanly nhé.

Tiếp theo trong cumchucnang tạo forder is bien and in forder bien which tạo 1 file php is bien.php

Mã như sau 

[sourcecode language=”plain”]</pre>
<? php
chong_pha_hoai ();
$ tb__dulieu = "dulieu";
$ tb__dulieu__f__tieu_de = "tieu_de";
$ tb__dulieu__f__gia = "gia";
$ tb__dulieu__f__loai_gia = "loai_gia";
$ tb__dulieu__f__hinh_anh = "hinh_anh";
$ tb__dulieu__f__noi_dung = "noi_dung";
$ tb__dulieu__f__trang_thai = "trang_thai";
$ tb__dulieu__f__khuyen_mai = "khuyen_mai";
$ tb__dulieu__f__id = "id";
$ tb__dulieu__f__thuoc_menu = "thuoc_menu";
$ tb__menu_ngang = "menu_ngang";
$ tb__menu_ngang__f__id = "id";
$ tb__menu_ngang__f__ten = "mười";
$ tb__menu_ngang__f__thuoc_menu = "thuoc_menu";
$ tb__menu_ngang__f__loai = "Thể loại";
$ chuoi_not_in__menu_ngang = "và $ tb__menu_ngang__f__loai không ( ‘lien_he’, ‘toanbo_sanpham’, ‘trang_chu’)";
$ duongdan_1 = "cumchucnang / quanly_dulieu / xoa_dulieu_left_menu.php";
// Dương dan tập goi xoa du lieu
$ duongdan_2 = "cumchucnang / quanly_dulieu / xuat_menu_option_quanly.php";
// Dương dan tập goi xuat hop chọn tùy chọn trình đơn de chon quan ly
$ duongdan_3 = "cumchucnang / quanly_dulieu / bienluan_xuat_quanly_dulieu.php";
// Dương dan bien luan de xuat quan ly du lieu toan bo đơn hoac xuat quan ly du lieu đơn tung

$ Hinhanh_flash = "hinhanh_flash";

?>
<pre>[/sourcecode]

Hàm include_file ( “class / class.php”);

Tạo 1 forder is lớp horizontal hàng with the index.php trong forder quanly nhé.

Tiếp theo trong lớp tạo 1 file php is class.php, 1file is include_class.php và 1 forder biểu ngữ in forder which contained banner.php

hoc-php2

Mã of each tập tin như sau:

class.php

[sourcecode language=”plain”]</pre>
<? php
chong_pha_hoai ();
include_file ( "class / banner / banner.php");
?>
<pre>[/sourcecode]

include_class.php

[sourcecode language=”plain”]</pre>
<? php
chong_pha_hoai ();
include_file ( "cumchucnang / thong_so / class__quyen_loi_thanh_vien / class.php");
?>
<pre>[/sourcecode]

banner.php

[sourcecode language=”plain”]</pre>
<? php
chong_pha_hoai ();
// echo "dfsdsdf";
lớp class__banner
{
chức năng mang_banner_sql ()
{
$ chuoi = "chọn * từ banner_phu nơi id trong ( ‘1’)";
$ truyvan_chuoi = mysql_query ($ chuoi);
$ mang = mysql_fetch_array ($ truyvan_chuoi);
trả $ mang;
}
Hàm upload_anh ()
{
$ ten_file_anh = $ _ FILES [ ‘uploadedfile’] [ ‘name’];
$ duongdan_upload_anh = "../ hinhanh_flash / banner_phu / $ ten_file_anh";
move_uploaded_file ($ _ FILES [ ‘uploadedfile’] [ ‘tmp_name’], $ duongdan_upload_anh);
}
Hàm xoa_file_cu ()
{
$ mang_banner_sql = $ this-> mang_banner_sql ();
$ ten_file = $ mang_banner_sql [ ‘ten_file’];
$ link_xoa = "../ hinhanh_flash / banner_phu / $ ten_file";
if (! $ ten_file = "")
{
bỏ liên kết ($ link_xoa);
}
}
Hàm thaydoi_mot_dong_trong_sql ()
{
$ mang_banner_sql = $ this-> mang_banner_sql ();
$ ten_file_anh = $ _ FILES [ ‘uploadedfile’] [ ‘name’];
$ cao = $ _ POST [ ‘cao’];
$ rong = $ _ POST [ ‘rong’];
$ lên = "
Cập nhật: ‘banner_phu` SET

‘ten_file` =’ $ ten_file_anh ‘,
‘ rong` = ‘$ rong’,
‘cao` =’ $ cao ‘

ĐÂU ‘id` =’ 1 ‘;
";
Trở mysql_query ($ trở lên);
}
function thaydoi_banner_phu ()
{
$ this-> xoa_file_cu ();
$ this-> thaydoi_mot_dong_trong_sql ();
$ this-> upload_anh ();
}
function kiem_tra_anh__va__thaydoi_banner_phu ()
{
$ ten_file_anh = $ _ FILES [ ‘uploadedfile’] [ ‘name’];
if ($ ten_file_anh = "")
{
$ this-> thaydoi_banner_phu ();
}
khác
{
thongbao ( "Bạn chưa chọn hình ảnh or flash for replacement"!);
}
}
}
?>
<pre>[/sourcecode]

Chúc các bạn học tốt
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước