logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » series php hướng dẫn làm web bán hàng » Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a- z
5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a- z

5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php

Xin chào các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các newmem ber làm website bán hàng . Chú ý làm từ đầu đến cuối seris nhé . Mình sẽ đi từng bước 1 cho các bạn dễ hiểu nhất

Bước 1 tạo csdl . Chắc ai này ai cũng làm được

hoc-php1

tổng cộng có 25 bảng tùy các bạn có thể thêm hoặc bớt 1 số bảng không cần thiết cho site của mình đi nhé .

Bảng 1 : banner

1 id int (255)
2 html longtext
3 cao varchar (255)
4 html_en longtext
5 liên kết varchar (256)
6 rong varchar (256)

Bảng 2: banner_phu

 

1 id int (255)
2 ten_file varchar (255)
3 rong varchar (255)
4 cao varchar (255)
5 ten_file__en varchar (256)

Bảng 3 :dulieu

1 id int(255)
2 thuoc_menu varchar(255)
3 tieu_de varchar(255)
4 hinh_anh varchar(255)
5 noi_dung longtext
6 gia int(255)
7 loai_gia varchar(255)
8 trang_thai varchar(255)
9 khuyen_mai varchar(255)
10 so_luong_da_mua int(255)
11 nhieu_hinh_anh longtext
12 tieu_de__en varchar(256)
13 noi_dung__en longtext
15 khuyen_mai__en varchar(256)
16 khoi_luong varchar(256)
17 size varchar(256)
18 keywords varchar(256)
19 description mediumtext
20 hang_san_xuat varchar(256)
21 nam_san_xuat varchar(256)
22 mo_ta_ngan mediumtext
23 sap_xep int(255)
24 url_dep varchar(256)

Bảng 4 :dulieu_1

1 id int(255)
2 tieu_de varchar(255)
3 hinh_anh varchar(255)
4 noi_dung longtext
5 thuoc_menu varchar(255)
6 tieu_de__en varchar(256)
7 noi_dung__en longtext
8 keywords varchar(256)
9 description mediumtext
10 sap_xep int(255)
11 url_dep varchar(256)

Bảng 5 :du_lieu_mot_tin

1 id int (255)
2 mười varchar (256)
3 noi_dung mediumtext
4 từ khóa varchar (256)
5 mô tả mediumtext
6 url_dep varchar (256)

Bảng 6 :footer

1 id int(255)
2 html longtext
3 html_en longtext
Bảng 7 :giao_dien
1 id int(255)
2 vi_tri varchar(256)
3 gia_tri mediumtext
4 nhap mediumtext

Bảng 8 :help

1 id int (255)
2 ten_menu varchar (256)
3 mười varchar (256)
4 noi_dung mediumtext
5 dang varchar (256)
6 sap_xep int (255)
7 thuoc_menu varchar (256)

Bảng 9 :hieuung_trangchu

1 id int(255)
2 ten_anh varchar(255)
Bảng 10 :hoadon
1 id int(255)
2 khach_mua longtext
3 ho_ten varchar(255)
4 dia_chi varchar(255)
5 email varchar(255)
6 dien_thoai varchar(255)
7 noi_dung longtext
8 ky_danh varchar(256)
9 tinh varchar(256)
10 quan varchar(256)
11 ho_ten_2 varchar(256)
12 tinh_2 varchar(256)
13 quan_2 varchar(256)
14 dia_chi_2 varchar(256)
15 dien_thoai_2 varchar(256)
16 email_2 varchar(256)
17 size varchar(256)

Bảng 11 :hop_html

1 id int (255)
2 tieu_de varchar (256)
3 link varchar (256)
4 vi_tri varchar (256)

Bảng 12 :hotro_tructuyen

1 id int (255)
2 nickname varchar (255)
3 loai_nick varchar (256)
4 mo_ta longtext
5 mo_ta__en longtext

Bảng 13 :lien_he

1 id int (255)
2 thongtin_lienhe longtext
3 email varchar (255)
4 thongtin_lienhe__en longtext

Bảng 14 :menu

1 id int (255)
2 mười varchar (255)
3 thuoc_menu varchar (255)
4 ten_en varchar (256)
5 rel varchar (256)
6 liên kết varchar (256)
7 dang varchar (256)
8 từ khóa varchar (256)
9 mô tả mediumtext
10 loai varchar (256)
11 mục tiêu varchar (256)
12 an_hien varchar (256)
13 so_du_lieu varchar (256)
14 vi_tri_menu varchar (256)
15 sap_xep int (255)
16 url_dep varchar (256)

Bảng 15 :menu_ngang

1 id int (255)
2 mười varchar (255)
3 loai varchar (255)
4 thuoc_menu varchar (255)
5 ten_en varchar (256)
6 mục tiêu varchar (256)
7 liên kết varchar (256)
8 so_du_lieu varchar (256)
9 an_hien varchar (256)

Bảng 16 :menu_top

1 id int (255)
2 mười varchar (256)
3 link varchar (256)
4 dang varchar (256)

Bảng 17 :nhac

1 id int (255)
2 tieu_de varchar (255)
3 tập tin varchar (255)

Bảng 18 :quangcao_1

1 id int (255)
2 ten_file varchar (255)
3 link varchar (255)
4 rong varchar (255)
5 cao varchar (255)
6 vi_tri varchar (256)

Bảng 19 :san_pham_trang_chu

1 id int (255)
2 tieu_de varchar (256)
3 gia varchar (256)
4 liên kết varchar (256)
5 link_hinh varchar (256)

Bảng 20 :slide

1 id int (255)
2 link varchar (256)
3 link_hinh varchar (256)
4 vi_tri varchar (256)

Bảng 21 :stats

1 id int (11)
2 s_time int (10)
3 s_id varchar (40)

Bảng 22 :tham_do

1 id int(255)
2 cau_hoi longtext
3 tong int(255)
4 cac_cau_tra_loi longtext
5 vote longtext
6 cau_hoi__en longtext
7 cac_cau_tra_loi__en longtext

Bảng 23 :thanh_vien

1 id int(255)
2 ky_danh varchar(256)
3 mat_khau varchar(256)
4 email varchar(256)
5 dien_thoai varchar(256)
6 dia_chi longtext

Bảng 24 :thongtin_quantri

1 id int(255)
2 ky_danh varchar(255)
3 mat_khau varchar(255)

Bảng 25 :thong_ke

1 id int (255)
2 mo_ta varchar (255)
3 vì vậy int (255)

Bảng 26 :thong_so

1 id int(255)
2 ma_so longtext
3 mo_ta longtext
4 gia_tri longtext
5 gia_tri__en longtext
Chà cuối cùng cũng xong 26 bảng chứ không phải 25 😀
Các bạn chỗ nào không hiểu thì hãy comment tại đây hoặc https://www.facebook.com/Dohoalaptrinh-1609194542718421/?fref=ts
Chúc các bạn học tốt
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước