logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » Tài liệu php » Code tìm kiếm trong php
4.3/5 - (3 bình chọn)

Code tìm kiếm trong php

4.3/5 - (3 bình chọn)

Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn code tìm kiếm trong php

Bạn đang tìm code tìm kiếm , không biết tạo code tìm kiếm như nào trong php . Bạn hãy tham khảo bài viết này mình tổng hợp lại để giúp các bạn quen và thành thục hơn với lập trình

Đầu tiên chúng ta tạo 1 form tìm kiếm

tk

Có code như sau 

<form method = “post” action = “timkiem.php”>
<input type = “text” giữ chỗ name = “Nhập từ khóa tìm kiếm” = “khóa_tìm_kiếm”>
<button type = “submit” name = “TÌM”> Tìm kiếm </ button>
</ form>

và code của file timkiem.php như sau

<? php
if (isset ($ _ POST [ ‘timkiem’])) {
$ key = addslashes ($ _ POST [ ‘khóa_tìm_kiếm’]);
$ sql = “SELECT * FROM tintuc WHERE (LOWER (tiêu đề) LIKE ‘% $ key%’ OR LOWER (noidung) LIKE ‘% $ key%’)”;
$ KQ = mysql_query ($ sql);
if (mysql_num_rows ($ KQ) <> 0) {
>?
<div class = “bảng khối”>
<style h2 = “text-transform: chữ hoa”> <a href=””> Kết quả tìm kiếm </a> </ h2>

thẻ <div class = “content”>
<? php
while ($ row = mysql_fetch_object ($ KQ)) {
?>

Nội dung cần hiển thị
<?php
}
?>
</div>
</div>
<?php
}
}
?>

Cách 2 nếu dùng theo cách 1 không được

<? php
if (isset ($ _ REQUEST [ ‘timkiem’])) {

// Gán hàm addslashes để chống sql injection
$search = addslashes($_GET[‘search’]);
// Dùng câu lênh like trong sql và sứ dụng toán tử % của php để tìm kiếm dữ liệu chính xác hơn.
$query = “select * from tbl_sanpham where tbl_sanpham.tensp like ‘%$search%'”;

// Thực thi câu truy vấn
$sql = mysql_query($query);
// Đếm số đong trả về trong sql.
$num = mysql_num_rows($sql);

// Nếu $search rỗng thì báo lỗi tức là người dùng chưa nhập liệu mà đã nhấn submit.
if (empty($search)) {
echo “Yeu cau nhap du lieu vao o trong”;
} else {
// Ngược lại nếu người dùng nhập liệu thì tiến hành xứ lý show dữ liệu.
// Nếu $num > 0 hoặc $search khác rỗng tức là có dữ liệu mối show ra nhé, ngược lại thì báo lỗi.
if ($num > 0 && $search != “”) {

// Dùng $num để đếm số dòng trả về.
echo “<h3>$num ket qua tra ve voi tu khoa <b>$search</b></h3>”;
// Vòng lặp while & mysql_fetch_assoc dùng để lấy toàn bộ dữ liệu có trong table và trả về dữ liệu ở dạng array.
while ($row = mysql_fetch_assoc($sql)) {
$id = $row[‘id’];
$ten = $row[‘tensp’];
$anh = $row[‘anh’];

echo “<ul>”;
echo “<li> <img src = ‘img /”.$ anh.”‘> </ li> “;
echo “<li>” $ 10 “</ li>”..;
echo “<li>
<span class = ‘xemchitiet’> <a href=’# ‘> Xem thêm </a> </ span>
</ li>”;

echo “</ ul>”;

}
} else {
echo “Khong tim thay ket qua!”;
}
}
}
?>

 
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước