logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » tài liệu corel » Phím tắt trong corel
5/5 - (1 bình chọn)

Phím tắt trong corel

5/5 - (1 bình chọn)
Phím tắt trong corel. Học corel draw chúng ta quan trọng nhất là phải nhớ các phím tắt trong corel.  Bởi lẽ khi bắt đầu học và sử dụng phần mềm corel draw  chúng ta đều học cách sử dụng các công cụ sau đó để tăng tốc độ ta sẽ tìm tới các Phím tắt trong corel đã được nhà sản xuất tích hợp trong hệ thống. Việc sử dụng các phím tắt trong corel sẽ giúp cho công việc được tiến hành nhanh hơn. Dưới đây dohoalaptrinh.com xin giới thiệu đến các bạn tổ hợp Phím tắt trong corel. 

Đầu tiên là nhóm phím F (từ F1 cho tới F12)

F1 : Mở trình giúp đỡ
F2 : Phóng to
F3 : Thu nhỏ
Ngoài F2, F3 thì bạn có thể lăn con lăn của
chuột lên/xuống để phóng to/thu nhỏ.
F4 : Hiển thị tất cả object có trên tải liệu
F5 : Sử dụng công cu vẽ đường thẳng
F6 : Sử dụng công cụ vẽ hình chữ nhật
F7 : Sử dụng công cụ vẽ hình tròn
F8 : Sử dụng công cụ Text
F9 : Full toàn màn hình
F10 : Sử dụng công cụ chỉnh sửa nốt
F11 : Bật hộp thoại Fountain Fill
F12 : Bật hộp thoại thuộc tính đường viền

Căn chỉnh các đối tượng trong Corel Draw

Khi đã chọn từ 2 đối tượng trở lên ta nhấn:
“A”,
&Spiral,” Mở vẽ đường xoắn ốc Spiral trong Polygon
“B”,
Align Bottom,” Sắp hàng các đối tượng được chọn xuống đáy
“C”,
Align Centers Vertically,” Sắp vào trung tâm các đối tượng được chọn
“D”,
&Graph Paper,” Mở vẽ hình caro trong tập hợp – Polygon
“E”,
Align Centers Horizontally,” Sắp hàng ngang các đối tượng được chọn
“G”,
Fill,” Làm đầy màu nhanh sau đó chọn màu và đối tượng
“H”,Hand,”
Côn cu Pan kéo trang để xem
“I”,
Artistic Media,” Vẽ nghệ thuật đường cong Preset trong Freehand
“L”,
Align Left,” Sắp hàng trái các đối tượng được chọn
“N”,
Navigator,” Mang lên trên cửa sổ cho phép địịnh hướng bất kỳ
“P”,
Center to Page,” Sắp vào trung tâm các đối tượng được chọn
“R”,
Align Right,” Sắp hàng phải các đối tượng được chọn
“T”,
Align Top,” Sắp thẳng hàng trên đỉnh các đối tượng được chọn
“X”,
Eraser,” Xóa bỏ Như Ctrl+X
“Y”,
&Polygon,” Mở vẽ hình đa giác trong tập hợp – Polygon
“Z”,
Zoom One-Shot,” Như F2

Note: Đối tượng mà ta chọn

trước sẽ căn chỉnh theo đối tượng được chọn sau cùng.
Ctrl + I: Import một đối tượng ở ngoài vào
file (VD: file corel khác, file AI, PSD, file ảnh thông thường…)
Ctrl + C/Ctrl + V: Copy/Paste các đối tượng
(Có thể copy từ file này qua file khác)
Ctrl + Z: Quay lại thao tác trước.
Ctrl + Shift + Z: Thực hiện lại thao tác vừa
hủy

Space Bar

: Chuyển giữa công cụ Move và công cụ đang dùng (VD: Đang
dùng Rectangle để vẽ hình vuông, nhấn phím cách để chuyển qua Move, nhấn cách
lần nữa để chuyển lại Rectangle)

Tổ hợp phím Ctrl + Shift+…:

“Ctrl+Shift+A”, Sao chép thuộc tính từ đối tượng khác
đến đối tượng được chọn
“Ctrl+Shift+D”, Drop Cap,”Text Editing”, Thêm
hoặc bỏ tạo chữ hoa lớn đoạn văn bản
“Ctrl+Shift+Q”, Convert Outline To Obj&ect,”
Biến đổi đường khung thành đối tượng
“Ctrl+Shift+T”, E&dit Text…,” Mở hộp thoại
soạn thảo văn bản
“Ctrl+Shift+W”,Font Weight List,”Text
Editing”, Danh sách phông sẳn có
“Ctrl+Shift+Z”, R&edo %s,” Đảo ngược lần cuối
hủy thao tác

Tổ hợp phím Ctrl+ …:

“Ctrl+A”, Select all objects,” Chọn tất cả các đối
tượng
“Ctrl+C”, &Copy,” Sao chép vào bộ nhớ
“Ctrl+D”, &Duplicate,” Nhân bản đối tượng thêm
lần nữa
“Ctrl+E”, &Export…,” Xuất khẩu bản vẽ ra định
dạng khác
“Ctrl+E”, Center,”Text Editing”, Gióng hàng
văn bản vào giữa
“Ctrl+G”, &Group,” Nhóm lại các đối tượng được
chọn
“Ctrl+I”, &Import…,” Nhập khẩu đối tượng hoặc
văn bản
“Ctrl+I”, Italic,”Text Editing”, Thay đổi văn
bản kiểu nghiêng
“Ctrl+J”, &Options…,” Mở cửa sổ tùy chọn –
Option CorelDRAW
“Ctrl+J”, Full,”Text Editing”, Gióng đều 2 bên
văn bản

Tổ hợp phím Ctrl+ …:

“Ctrl+K”, &Break Apart,”Tách rời (phân rã) đối
tượng đang chọn
“Ctrl+L”, &Combine,” Kêt hợp những đối tượng
đang chọn
“Ctrl+L”, Left,”Text Editing”, Gióng hàng trái
“Ctrl+N”, &New,” Tạo bản vẽ mới
“Ctrl+M”, Chuyển chế độ thêm và bỏ Bullet cho văn bản
“Ctrl+O”, &Open…,” Mở bản vẽ đã có
“Ctrl+P”, &Print…,” In bản vẽ
“Ctrl+Q”, Con&vert To Curves,” Chuyển đối tượng
thành đường cong
“Ctrl+R”, &Repeat %s,” Lặp lại thao tác sau
cùng

Tổ hợp phím Ctrl+ …:

“Ctrl+R”, Right,”Text Editing”, Gióng hàng văn
bản về phải
“Ctrl+S”, &Save…,” Lưu trữ nhanh
“Ctrl+T”, &Format Text…,” Mở cửa sổ định dạng
thuộc tính văn bản
“Ctrl+U”, &Ungroup,” Rã các đối tượng được chọn
“Ctrl+U”, Underline,”Text Editing”, Kiểu văn
bản gạch dưới
“Ctrl+V”, &Paste,” Dán nội dung sao chép vào
bản vẽ
“Ctrl+Y”, Chuyển đổi chế độ bắt dính đối tượng vào lưới
“Ctrl+W”,Refresh &Window,” Làm mới cửa sổ bản
vẽ
“Ctrl+X”, Cu&t,” Cắt chọn lọc trong Shape Tool
“Ctrl+Z”, &Undo Move,” Phục hồi thao tác trước
đó, hủy bỏ thao tác vừa làm

Tổ hợp phím Alt+…:

“Alt+Backspace”, &Undo Move,”Giống như Ctrl+Z
“Alt+Enter”, Hiển thị đặc tính đối tượng được chọn
“Alt+F3″, &Lens,” Mở cửa sổ thấu kính
“Alt+F4″, E&xit,” Ra khỏi CorelDRAW và nhắc lưu
bản vẽ
“Alt+F7″, &Position,” Mở cửa sổ Position trong
Tranformation
“Alt+F8″, &Rotate,” Mở cửa sổ xoay Rotation
trong Tranformation
“Alt+F9″, &Scale,” Mở cửa sổ Scale – Mirror
trong Tranformation
“Alt+F10″, S&ize,” Mở cửa sổ kích thước Size
trong Transformation
“Alt+F12”, Canh văn bản theo đường gốc

Tổ hợp phím Shift+…:

“Shift+F1″, &What’s This?,” Giúp đở, Cái gì?
“Shift+F2″, Zoom To &Selection,” Phóng to đối
tượng chọn
“Shift+F4″, Zoom To &Page ,” Hiển thị toàn bộ
trang in được
“Shift+F9”, Chuyển đổi 2 chế độ xem hình ảnh sử dụng sau
cùng
“Shift+F11″, Color,” Mở hộp thoại màu áp đối tượng
– Uniform Fill
“Shift+F12″, Color,” Mở hộp thọai màu phác thảo –
Outline Color
“Shift+PgDn”, To &Back,” Đặt đối tượng chọn
xuống lớp cuối cùng
“Shift+PgUp”, To &Front,” Đặt đối tượng chọn
lên lớp trên hết
“Shift+Insert”, &Paste,” Dán nội dung sao chép
chọn lọc vào văn bản
“Shift+Delete”, Cu&t,” Xóa chọn lọc đối tượng

Một số phím tắt khác:

“Delete”, Delete,” Xóa đối tượng được chọn, Xóa ký
tự bên phải văn bản
“PgDn”, Next Page,” Lui về trang tiếp theo và thêm
trang
“PgUp”, Previous Page,” Tới trang trước và thêm
trang mới
Linear,””Alt+F2″, Kích thước trong Dimensions chưa
tìm hiểu
Mesh Fill,””M”, Làm đầy một đối tượng chưa tìm hiểu

Ngoài ra, Corel Draw cho phép người

dùng có thể tạo phím tắt theo y muốn mà, bạn có thể đặt tất cả các công cụ có
trong Corel thành phím tắt = cách nhấn phím Ctrl- J –> Cutumization –>
Command –> Shortcut key: Tại đây bạn chọn công cụ muốn đặt phím tắt,và gõ
ký tự cần đặt cho công cụ đó vào hộp New Shortcut key sau đó nhấn Assign. Nếu
muốn quay về các phím tắt Default thì bạn nhấn Reset all có một số công cụ
không được liệt kê trong List,đó là các công cụ đặc biệt như: Combine, Trim,
Weld…thi lam nhu sau nhe. bạn làm cho các công cụ đó xuất hiện trên thanh
Properties, bây giờ bạn muốn công cụ nào được thêm vào List như bước 1 thì chọn
công cụ đó trên Properties. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về các công cụ hay các thủ thuật hay được sử dụng trong Coreldraw tại mục tài liệu Corel draw.

Bạn có thể xem thêm các khóa học ở dưới:

Tag: học thiết kế đồ họa tại hà nội, học thiết kế đồ họa ở hà nội, học thiết kế đồ họa ở đâu, học thiết kế đồ họa ngắn hạn, khóa học thiết kế đồ họa ở hà nội, khóa học thiết kế đồ họa tại hà nội, học thiết kế đồ họa in ấn quảng cáo tại hà nội, khóa học thiết kế đồ họa in ấn quảng cáo tại hà nội, học lập trình web ở đâu, học lập trình web tại hà nội, học lập trình php ở đâu, học lập trình php tại hà nội

Mọi thông tin bạn có thể liên hệ:

Đào tạo lập trình và thiết kế đồ họa

Hotline: 0968.853.958 hoặc hỗ trợ kỹ thuật Mr. trung: 0947.499.221
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước