logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » Series Nodejs cơ bản » Node js căn bản dành cho người mới bắt đầu phần 8
4.7/5 - (3 bình chọn)

Node js căn bản dành cho người mới bắt đầu phần 8

4.7/5 - (3 bình chọn)

Node js căn bản dành cho người mới bắt đầu phần 8

Tôi đọc 1 file bất kỳ từ sever node tải về nhưng thật là khó . Vậy làm sao để đọc nó đây chúng ta sẽ theo ví dụ sau :

đầu tiên tôi tạo 1 file đuôi là txt với tên là danhsach.txt bên trong viết như sau:

chao mung ban den voi do hoa lap trinh 😀

tạo tiếp 1 file là chay.js ngang hàng với danhsach txt nhé và viết code này vào

var fs=require("fs");
var noidung=fs.readFileSync(__dirname +"/danhsach.txt");
console.log(noidung);

dĩ nhiên đoạn này sẽ hiển thị ra sô buffer chúng ta cần biên dịch lại cho nó bằng mã sau

console.log(noidung.toString());

nodejs19

chà ok rồi đấy

Tạo 1 website text với tư cách là người dùng nhé

đầu tiên tôi tạo 1 file là sever.js trong demo và viết code sau vào

var http=require("http");
http.createServer(function(reg,res)
{
  res.writeHead(200,{"Content-Type":"text/plain"});
  res.end("dohoalaptrinh.com");
}).listen(8888);

rồi sau đó chạy nhé nhưng chẳng có gì xảy ra . Ok chúng ta mở chorm lên nào và truy cập theo đường dẫn sau . localhost:8888  có chuyện hay rồi đây của chúng ta đây

nodejs20

thật đơn giản phải không nào  ok

Tạo 1 website html với tư cách là người dùng nhé

tạo 1file html tên là index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<meta charset=”utf-8″>
<meta http-equiv=”X-UA-Compatible” content=”IE=edge”>
<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″>
<!– The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags –>
<title>Bootstrap 101 Template</title>

<!– Bootstrap –>
<link href=”css/bootstrap.min.css” rel=”stylesheet”>

<!– HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries –>
<!– WARNING: Respond.js doesn’t work if you view the page via file:// –>
<!–[if lt IE 9]>
<script src=”https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js”></script>
<script src=”https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js”></script>
<![endif]–>
</head>
<body>
<h1>Hello, world!</h1>

<!– jQuery (necessary for Bootstrap’s JavaScript plugins) –>
<script src=”https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js”></script>
<!– Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed –>
<script src=”js/bootstrap.min.js”></script>
</body>
</html>

1 file js chạy chay.js code như sau :

var http=require("http");
var fs=require("fs");
http.createServer(function(reg,res)
{
  res.writeHead(200,{"Content-Type":"text/html"});
  var data=fs.readFileSync(__dirname + "/index.html","utf-8");
  res.end(data);
}).listen(7777);

rồi sau đó chạy nhé nhưng chẳng có gì xảy ra . Ok chúng ta mở chorm lên nào và truy cập theo đường dẫn sau . localhost:7777  có chuyện hay rồi đây của chúng ta đây

nodejs21
Node js căn bản dành cho người mới bắt đầu phần 9

Buổi trước chúng ta đổ dữ liệu theo file index . Sau đó thì thay đổi chuỗi cho nó vậy bây giờ tôi sẽ không đọc file mà trả giá trị. Cho file đấy luôn

var http=require(“http”);
var fs=require(“fs”);
http.createServer(function(reg,res)
{
res.writeHead(200,{“Content-Type”:”text/html”});
fs.createReadStream(__dirname + “/index.html”).pipe(res);

}).listen(7777);
Tạo sever với biến json
xét vi dụ sau

var http=require(“http”);
var fs=require(“fs”);
http.createServer(function(reg,res)
{
res.writeHead(200,{“Content-Type”:”application/json”});
var obj={
ho:”dohoa”,
ten:”laptrinh”,
nghanhnghe:”dayhoc”
};
res.end(JSON.stringify(obj));

}).listen(7777);
ở đây tôi tạo 1 biến json để hiển thị ra trình duyệt sau này tôi sẽ kết nối csdl thì lúc đó lấy ra trực quan và sinh động hơn
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước