logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » Series Nodejs cơ bản » Node js căn bản dành cho người mới bắt đầu phần 6
4.7/5 - (3 bình chọn)

Node js căn bản dành cho người mới bắt đầu phần 6

Node js căn bản dành cho người mới bắt đầu phần 6

4.7/5 - (3 bình chọn)

Tạo 1 modules để dùng đi dùng lại nhiều lần giảm việc chúng ta viết đi viết lại nó . Như vậy thì không chuyên nghiệp chút nào 😀

Đầu tiên tội tạo 1 file trong demo có tên là modunles1.js đi và tôi viết code sau vào

var name="Do hoa lap trinh ";
module.exports=name;

chạy cũng không ra gì đâu nhé 😀  . Chúng ta tạo 1 file thứ 2 tên là chay.js và viết code này vào

var n=require("./modunles1.js");
console.log(n);

Chạy xem nào chạy file tên là chay.js nhé

nếu như này thì đúng nhé không chúng ta phải xem lại nào nodejs17

Chúng ta lại thắc mắc những điều này dùng để làm gì cơ chứ . Vậy bạn cũng hoàn toàn sai lầm như tôi , cách này chính là để kết nối csdl , hay viết team cho site đây .

Tiếp theo OPP trong node js

xét ví dụ sau :

var person=
{
  ho:"dohoa",
  ten:"laptrinh",
  chaomung:function(){
    console.log("Chao ban"+ this.ho+""+this.ten);
  }

}
person.chaomung();

chúng ta có

nodejs18
person :                  //đây là tên lớp giống class 😀
ho:”dohoa”, :          //đây là thuộc tính 1
ten:”laptrinh”,         //đây là thuộc tính 2

nếu chúng ta thêm tên

console.log(person[‘ten’]);
thì sẽ lấy tên hiển thị ra thôi

OPP cách 2

xét vidu sau

function hocsinh(ten,khoahoc)
{
  this.ten=ten;
  this.khoahoc=khoahoc;
}
hocsinh.prototype.mota=function()
{
  console.log("Chao ban "+ this.ten+""+this.khoahoc);
}
var node=new hocsinh("dohoalaptrinh ","2017");
node.mota();

prototype :là hành động ở đây chúng ta nói là mota nhé 😀

 
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước