logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » Series Nodejs cơ bản » Node js căn bản dành cho người mới bắt đầu phần 5
4.5/5 - (2 bình chọn)

Node js căn bản dành cho người mới bắt đầu phần 5

4.5/5 - (2 bình chọn)

Node js căn bản dành cho người mới bắt đầu phần 5

Tiếp theo hôm nay mình hướng dẫn các bạn về mảng trong node js

Xét vidu đầu tiên nhé

var mang=["html" ,"php","asp","nodejs"];
console.log(mang[2]);

Ở đây tôi khai báo 1 mảng bao gồm các phần tử : html ,php,asp,nodejs sau đó tôi gọi mảng đó ra với phần tử tương ứng là 2

chúng ta được kết quả  như sau

nodejs16

Tiếp theo hàm đếm số phần tử trong mảng chúng ta dùng hàm

console.log(mang.length);

hàm này sẽ đếm giá trị mảng từ 1 nếu kết quả trả về là 4 vậy chúng ta đúng nhé

Thêm phần tử cho mảng

Chúng ta có thể thêm phẩn tử cho mảng bởi câu lệnh như sau :

mang.push("JAVA");

Chúng ta sẽ thêm được 1 phần tử vào mảng

Xóa phần tử cho mảng 

mang.splice(0,1);
tôi đã xóa phần tử 1 trong mảng

Hàm ( FUNCTIONS)

function tong(a,b)
{
  return a+b;
}
var x=tong(5,3);
console.log(x);

xét ví dụ trên tôi tạo 1 function là tong  sau đó tôi gán giá trị cho a và b cuối cùng tôi được kết quả bạn kiểm tra xem có phải là 8 không nhé nếu sai thì xem xét lại thôi nào

ví dụ 2 gắn hàm

function hello()
{
  console.log(" hoc nodejs tai dohoalaptrinh.com")
}
function goiHam(fn)
{
  fn();
}
goiHam(hello);

 

ví dụ này chúng ta gọi hàm thông qua hàm thứ 2 để chạy . Cách này dùng khá nhiều trong node js các bạn nên tìm hiểu sâu hơn nhé

ví dụ thứ 3

var name=function()
{
  console.log("dohoalaptrinh.com ")

}
name();

ví dụ này ta khai báo 1 function và gọi nó ra rất đơn giản và dễ hiểu
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước