logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » Chưa được phân loại » Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 10
5/5 - (1 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 10

5/5 - (1 bình chọn)

Hướng dẫn làm web bán hàng bằng php từ a-z-phần 10

Chi tiết include_file(“cumchucnang/xuly_bien_get/xuly_bien_get.php”);

1.include_file (” cumchucnang / quanly_menu_doc / thuchien_xoa_left_menu.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php
chong_pha_hoai();
?>
<?php
$sql = "select count(*) from dulieu where thuoc_menu = ‘$_GET[id_menu]’";
$query = mysql_query($sql);
$rows = mysql_fetch_row($query);
if($rows[0] == 0)
{
$suc="select count(*) from menu where thuoc_menu=’$_GET[id_menu]’";
$suc_1=mysql_query($suc);
$suc_2=mysql_fetch_row($suc_1);
if($suc_2[0]==0)
{
$del = "DELETE FROM `menu` WHERE `menu`.`id` = ‘$_GET[id_menu]’";
mysql_query($del);
}
else
{
thongbao("Vẫn còn menu con nằm trong menu này\\nMuốn xóa menu này hãy xóa các menu con của nó");
}
}
else
{
thongbao("Menu này vẫn còn dữ liệu !\\nXin hãy xóa dữ liệu trong menu này hoặc đổi tên menu !");
}
?>[/sourcecode]

2.include_file (” cumchucnang / quanly_menu_ngang / thuchien_xoa_menu_ngang.php”);

[sourcecode language=”plain”]<?php chong_pha_hoai(); ?>
<?php $sql_2 = "select count(*) from dulieu where thuoc_menu = ‘$_GET[id_menu]’"; $query_2 = mysql_query($sql_2); $rows_2 = mysql_fetch_row($query_2); if($rows_2[0] == 0) { $sql = "select count(*) from menu where thuoc_menu = ‘$_GET[id_menu]’"; $query = mysql_query($sql); $rows = mysql_fetch_row($query); if($rows[0] == 0) { $del = "DELETE FROM `menu` WHERE `id` = ‘$_GET[id_menu]’"; //echo $del." \$del "; //thongbao($del); mysql_query($del); } else { //thongbao("Con menu con nen menu nay khong duoc xoa !"); thongbao("Vẫn còn menu con nằm trong menu này\\nMuốn xóa menu này hãy xóa các menu con của nó"); } } else { thongbao("Menu này vẫn còn dữ liệu !\\nXin hãy xóa dữ liệu trong menu này hoặc đổi tên menu !"); } ?>[/sourcecode]

3.include_file (” cumchucnang / quanly_dulieu__menu_ngang / xoa_dulieu_menu_ngang.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php chong_pha_hoai(); if(isset($_GET[‘id_mnn’])) { $delete="DELETE FROM `dulieu_1` WHERE `id` = ‘$_GET[id_mnn]’"; mysql_query($delete); //trangtruoc(); } ?>
[/sourcecode]

4.include_file (“cumchucnang / thoat/thoat.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php unset($_SESSION[‘ky_danh__bcd’]); unset($_SESSION[‘mat_khau__bcd’]); chuyentrang("index.php"); exit; ?>
[/sourcecode]

5.include_file (” cumchucnang / nhac / xoa.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php
chong_pha_hoai();
$a_tv="select * from nhac where id=’$_GET[id]’";
$a_tv_1=mysql_query($a_tv);
$a_tv_2=mysql_fetch_array($a_tv_1);
unlink("../nhac/$a_tv_2[file]");
$tv="DELETE FROM `nhac` WHERE `nhac`.`id` = ‘$_GET[id]’ LIMIT 1";
mysql_query($tv);
function tao_xml_nhac()
{
$tv="select * from nhac order by id desc";
$tv_1=mysql_query($tv);
$xml="";
while($tv_2=mysql_fetch_array($tv_1))
{
$xml=$xml."\t<track>\n";
$xml=$xml."\t\t<title>$tv_2[tieu_de]</title>\n";
$xml=$xml."\t\t<location>nhac/$tv_2[file]</location>\n";
$xml=$xml."\t</track>\n";
}
$c_1="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" ?>\n";
$c_1=$c_1."<playlist version=\"1\" xmlns=\"http://xspf.org/ns/0/\">\n";
$c_1=$c_1."<trackList>\n";
$c_2="</trackList>\n";
$c_2=$c_2."</playlist>\n";
$ghi_xml=$c_1.$xml.$c_2;
unlink("../nhac_swf/3/playlist.xml");
$ourFileName = "../nhac_swf/3/playlist.xml";
$ourFileHandle = fopen($ourFileName, ‘w’) or die("can’t open file");
fclose($ourFileHandle);

$path="../nhac_swf/3/playlist.xml";
$file=fopen($path, "w");
$write=fwrite($file,$ghi_xml);
fclose($file);

}
tao_xml_nhac();
?>
[/sourcecode]

6.include_file (” cumchucnang / thanhvien / xoa.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php chong_pha_hoai(); $chuoi="DELETE FROM `thanh_vien` WHERE `thanh_vien`.`id` = ‘$_GET[id]’ LIMIT 1"; mysql_query($chuoi); ?>
[/sourcecode]

7.include_file (” cumchucnang / hoadon / xoa.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php chong_pha_hoai(); $chuoi="DELETE FROM `hoadon` WHERE `hoadon`.`id` = ‘$_GET[id]’ LIMIT 1"; mysql_query($chuoi); //chuyentrang("?thamso=quanly_hoadon&trang=$_GET[trang]"); ?>
[/sourcecode]

8.include_file (” cumchucnang / hoadon / xoa_1.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php chong_pha_hoai(); $chuoi="DELETE FROM `hoadon` WHERE `hoadon`.`id` = ‘$_GET[id]’ LIMIT 1"; mysql_query($chuoi); chuyentrang("?thamso=quanly_hoadon&trang=$_GET[trang]"); ?>
[/sourcecode]

9.include_file (” cumchucnang / hotro_tructuyen / xoa.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php chong_pha_hoai(); $chuoi="DELETE FROM `hotro_tructuyen` WHERE `hotro_tructuyen`.`id` = ‘$_GET[id]’ LIMIT 1"; mysql_query($chuoi); ?>
[/sourcecode]

10.include_file (” cumchucnang / quanly_dulieu / xoa_dulieu_left_menu.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php chong_pha_hoai(); $delete="DELETE FROM `dulieu` WHERE `id` = ‘$_GET[id_sp]’"; mysql_query($delete); ?>
[/sourcecode]

11.include_file (” cumchucnang / menu_help / xoa_dulieu_left_menu.php”);

[sourcecode language=”plain”]
<?php chong_pha_hoai(); $delete="DELETE FROM `help` WHERE `id` = ‘$_GET[id_sp]’"; mysql_query($delete); ?>
[/sourcecode]

Xong cám ơn các bạn đã theo dõi

Cuối cùng cũng xong bài include_file (“cumchucnang / xuly_form / xuly_form.php”); cám ơn các bạn theo dõi
Chúc các bạn học tốt
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước