logo-dohoalaptrinh

Trung tâm đào tạo đồ họa designtech

Chuyên lĩnh vực : đồ họa quảng cáo in ấn, thiết kế nội thất ngoại thất, phối cảnh, xây dựng, cơ khí

Trang chủ » Tài Liệu » Hướng dẫn cách làm việc của From trong HTML CSS
5/5 - (1 bình chọn)

Hướng dẫn cách làm việc của From trong HTML CSS

5/5 - (1 bình chọn)

Hướng dẫn cách làm việc của From trong HTML CSS:

Dưới đây dohoalaptrinh.com xin cung cấp một số tài liệu về html css cách tạo form đăng ký đăng nhập bằng html css các bạn nếu như thấy thích thú thì cùng nhau tham khảo nha. Bắt đầu với việc tạo website tĩnh bằng ngôn ngữ lập trình web html và css  đặc biệt khi tạo trang web động bằng PHP hay drupal… thì việc sử dụng form lại vô cùng quan trọng cần thiết. Form nhập liệụ sử dụng thường xuyên như chuyển dữ liệu từ người dung nhập đến sever, tạo form đăng nhập…. Chúng ta cùng tìm hiểu để xây dựng form nhập liệu bằng html hay sử dụng.

Trong HTML <form> là yếu tố xác định một hình thức được sử dụng để thu thập đầu vào cho người sử dụng:

      <form>

                                Đây là form

                </form>

Yếu tố hình thức có nhiều loại khác nhau : các yếu tố đầu vào, về văn bản, kiểm tra , các nút radio, button ..

Các thuộc tính trong thẻ <form>:

action: đường dẫn đến 1 trang xử lý dữ liệu sau khi người dung ấn nút gửi dữ liệu

method: Phương thức gửi dữ liệu

name : tên form

Các thuộc tính trên thuộc về bên sử lý của server nên nếu bạn chỉ học về html thì không để ý lắm xong cần nhớ khi tạo form cần các thuộc tính đó

<input> phần tử

Các  phần tử <input> là các yếu tố hình thức quan trọng nhất.

<Input> phần tử có thể được hiển thị bằng nhiều cách tùy thuộc vào các loại thuộc tính mình sử dụng

Ví dụ:

Kiểu Miêu tả
<Input type =”text” Định nghĩa lĩnh vực đầu vào là văn bản
<Input type = “radio” Định nghĩa nút radio (có nhiều lựa chọn nhưng chỉ được chọn 1)
<Input type =”button” Định nghĩa việc thực thi hành động gửi như tìm kiếm, sửa , xóa…

1.Text Input

<input type=”text”> dùng định nghĩa đầu vào là 1 dòng cho văn bản

VD


<
form action=“”>
Tên đăng nhập <
br>
<
input type=“text” name=“tendangnhap”/><br>
Mật khẩu <
br>
<
input type=“text” name=“matkhau”/><br>
</
form>

 

Kết quả:

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

2.Radio Button Input

<input type=”radio”> định nghĩa cho nút radio nút chọn

Nút radio chỉ được chọn 1 trong nhiều trường hợp đưa ra

Ví dụ:

<form action=“”>     <input type=“radio” name=“Hoclt” value=“hoclaptrinh”/> Học lập trình <br>     <input type=“radio” name=“Hocpts” value=“hocphotoshop”/> Học photoshop <br>     <input type=“radio” name=“Hoctest” value=“hoctest”/> Học tester <br> </form>

Kết quả

3.Submit button 

<input type =”submit”> định nghĩa nút gửi dữ liệu như một hình thức xử lý

Các hình thức này quy định trong các hình thức hành động thuộc tính:

Ví dụ

<form action=“”>     Tên đăng nhập <br>     <input type=“text” name=“tendangnhap”/><br>     Mật khẩu <br>     <input type=“text” name=“matkhau”/><br>     <input type=“submit” name=“submit” value=“Đăng nhập”/> </form>

Kết quả:

4.Check box

<input type=”checkbox”>  định nghĩa chọn nhiều phần tử từ danh sách đưa ra

Ví dụ:

<form action=“”>     Bạn thích  gì? <br>     <input type=“checkbox” name=“chon” value=“chon1”/> Xem phim<br>     <input type=“checkbox” name=“chon” value=“chon2”/> Đi mua sắm<br>     <input type=“checkbox” name=“chon” value=“chon2”/> Ngủ nướng<br>     <input type=“checkbox” name=“chon” value=“chon4”/> Tập thể thao<br> </form>

Kết quả:

 1. File upload

<input type=”file”> định nghĩa hình thức chọn file trên ngay máy tính của bạn muốn tải lên trang web của mình làm

Ví dụ:

<form action=“”>     Chọn file bạn muốn upload? <br>     <input type=“file” name=“chon” value=“chon4”/> <br> </form>

Kết quả:

Kết luận: Các thuộc tính của form

Action Chỉ định một địa chỉ (URL) nơi để gửi
Autocomplete Chỉ định nếu trình duyệt tự điền biểu mẫu(mặc định:trên)
Method Chỉ định phương pháp HTTP được sử dụng khi nộp mẫu đơn(mặc định : GET)
Name Chỉ định một tên được sử dụng để xác định
Value Giá trị dữ liệu ban đầu để gửi các thành phần form các thành phần không có value thuộc tính ban đầu sẽ là null

tag: học thiết kế đồ họa tại hà nội, học thiết kế đồ họa ở hà nội, học thiết kế đồ họa ở đâu, học thiết kế đồ họa ngắn hạn, khóa học thiết kế đồ họa tại hà nội, lớp học thiết kế đồ họa ở hà nội, học thiết kế đồ họa ở đâu tốt, lớp học thiết kế đồ họa ngắn hạn ở hà nội.

>>>> bạn có thể quan tâm đến bài viết khác:

 1. Khóa học lập trình wordpress
 2. Khóa học html css bootstrap 
 3. Khóa học thiết kế đồ họa in ấn
 4. Học photoshop tại hà nội
 5. Khóa học lập trình php tại hà nội
  Khóa Học :
  Thời Gian Học : sángchiềutối

  Bình luận

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước

  order

  Nguyễn Thị Thúy số điện thoại: 082.342.xxx
  tại c4/42 đường võ văn vân, ấp 3, xã vĩnh lộc b, huyện bình chánh vừa đăng ký tư vấn khóa học 8 phút trước